Advertentie
Advertentie

Wat rijmt er op "beleggingsadvizeur'?

(tijd) - Poëzie in een financieel-ekonomische krant? Ja, zeker als het gedichten zijn over financieel-ekonomische onderwerpen. En heel zeker als het weer eens Boekenbeurs is. Bestaan er echter gedichten over geld, over bankkluizen, over kredietkaarten, over de beurs, over koeponnetjes knippen? Ja, ze bestaan, want niets menselijks is de dichter vreemd. Er bestaat een gedicht waarin de aandelen gewaardeerd worden, de agio bezongen wordt, het stockdividend aan bod komt en de wisselkoersen een rol spelen. Het werd geschreven door Gerrit Achterberg (1905 - 1962), een van de belangrijkste Nederlandse dichters van deze eeuw - als eerste dichter ontving hij in 1949 de P.C. Hooftprijs, de meest begeerde literaire onderscheiding. Dezelfde Achterberg had in 1937 wel zijn hospita met een pistoolschot gedood en haar dochterje verwond, waarna hij zich vrijwillig aanmeldde bij de politie. Vervolgens verbleef hij tot 1942 in een zenuwinrichting. Maar dit terzijde.