Advertentie
Advertentie

Wat zegt wet over afschaffing effecten aan toonder?

(tijd) - De wet van 14 december 2005, houdende de afschaffing van effecten aan toonder, maakt vanaf 1 januari 2008 komaf met het papieren effectenverkeer. Vanaf dan kunnen Belgische vennootschappen en banken, evenals de Belgische overheid, enkel nog gedematerialiseerde beleggingen of beleggingen op naam uitgeven. Of met andere woorden: Belgische kasbons, obligaties of aandelen koopt u vanaf dan enkel nog via een effectenrekening. Bewaren in een kluis en in stilte doorschuiven naar het nageslacht is er dan niet meer bij.