Advertentie
Advertentie

Wat zijn rechtmatige ekonomische behoeften?

In het nieuwe fiskale wetsartikel 344 dat de zogenaamde "ekonomische realiteit' invoert, zit een intrigerende bepaling. De fiskus eist van de belastingplichtige dat hij desgevraagd kan aantonen dat een bepaalde verrichting beantwoordt aan "rechtmatige financiële of ekonomische behoeften'.