Advertentie
Advertentie

Water en lucht in Vlaanderen iets minder vervuild

AALST (belga) - Het is wat beter gesteld met de luchtvervuiling en de verontreiniging van de rivieren en beken in Vlaanderen. Toch blijft het streefdoel, het behalen van de Vlaamse basiskwaliteit in alle oppervlaktewateren, veraf. Een en ander blijkt uit de jaarverslagen over de oppervlaktewateren en de omgevingslucht die door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in Aalst werden toegelicht.Bij 16 procent van de 829 monsternamepunten werd over het jaar 1993 een verbetering van de biologische waterkwaliteit vastgesteld tegenover 1989. Maar bij 10 procent van de monsternamepunten ging de biologische kwaliteit achteruit en bij 74 procent bleef ze gelijk. Als men ook rekening houdt met stikstof en fosfor in het water, voldoet slechts 8 procent van de meetpunten aan de fysico-chemische normen.