Water staat Boelwerf aan de lippen

(tijd) - Minister-president Luc Van den Brande heeft de knoop doorgehakt: de Vlaamse regering verleent onder de huidige omstandigheden geen overheidswaarborg aan het Boelwerf-dossier. Gisteravond werd in allerlijl een raad van bestuur van de werf bijeengeroepen. In eerste instantie zal worden gezocht naar andere financieringsomstandigheden voor Boelwerf. Gimvindus-topman Roger Malevé omschrijft de toekomst van de werf alvast als 'moeilijk'. Alle ogen zijn daarbij gericht op de vakbonden. Algemeen wordt opgeroepen kalm te blijven en geen al te grote brokken te maken. De beslissing van de Vlaamse regering heeft betrekking op de bouw van twee shuttle-olietankers voor de Britse reder Maats. Volgens minister-president Luc Van den Brande moet de beslissing van de Vlaamse regering niet meteen leiden tot het faillissement van de NV Boelwerf Vlaanderen waar nog meer dan 1.100 personen tewerkgesteld zijn. De direktie kan nu op zoek naar nieuwe mogelijkheden die kaderen in de kontinuïteitsplannen die werden gemaakt bij het opstarten van de NV Boelwerf Vlaanderen. Er moet wel worden gezorgd voor rationalizering en het verhogen van de produktiviteit en daarbij moeten zowel de overheidspartner Gimvindus als de privé-partner Begemann hun verantwoordelijkheid nemen. Komt men met nieuwe voorstellen, dan zal de Vlaamse regering de zaak herbekijken, aldus Van den Brande, die dus nog de deur op een kleine kier open laat. Van den Brande zei dat de Vlaamse regering bereid is inspanningen te doen, maar de risico's moeten redelijk zijn en daarbij worden bepaalde grenzen vastgelegd.