Waterverdragen

(tijd) - De Belgisch-Nederlandse onderhandelingskommissie voor de Waterverdragen hervat vanaf 15 oktober haar officiële gesprekken. Eerste minister Jean-Luc Dehaene zei dat woensdagavond in Antwerpen op de tribune van het Antwerps Maritiem Instituut (zie ook pag. 1). Een kommissie van deskundigen onderzoekt momenteel in hoeverre de teksten omtrent de kwaliteit van het Maas- en het Scheldewater verenigbaar zijn met bestaande internationale akkoorden en afspraken. Het rapport van die kommissie moet in de eerste helft van oktober klaar zijn. In een tweede faze zal de Belgische delegatie voor eind november voorstellen formuleren die het algemeen kader bepalen, waarbinnen de onderhandelingen zich moeten situeren. Het gaat meer bepaald om de op termijn te bereiken objektieven, de koncertatie over het emissiebeleid en om het institutioneel kader. België heeft reeds eigen teksten opgesteld over de verdieping van de Schelde en aanleg van het Baalhoekkanaal. "Ook daarover kunnen onderhandelingen beginnen', aldus Dehaene. In ieder geval wil de regering de onderhandelingen nog "in de loop van 1993' afronden.