Waterzuiveringsbeleid al even troebel als het water

(tijd) - Dat het met de kwaliteit van het Vlaamse oppervlaktewater slecht gesteld is, is reeds langer dan sinds het uitlekken van het Sobemap-rapport bekend. Die diagnose vormde overigens niet het eigenlijke studie- onderwerp. De opdracht van Sobemap bestond erin het waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen door te lichten. En alhoewel de konklusies hieromtrent ook weer niet zo origineel zijn, is de belangrijkste verdienste van het rapport allicht dat het een debat over noodzakelijke beleidsbijsturingen op gang kan brengen. Was dat ook niet de bedoeling van het "lek'?