Waterzuiveringsfaktuur voor Vlaamse burger verdubbelt

(tijd) - De Vlaamse regering wil met ingang van 1990 een gewestelijke belasting invoeren als bijdrage in de kosten voor de waterzuivering van de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering (VMZ). Deze gewestbelasting moet de huidige bijdragen van de provincies aan de VMZ vervangen. Die bijdragen belopen thans 191 frank per inwoner. De gewestbelasting moet echter zowat het dubbele opbrengen van de huidige provinciale bijdragen. Daarom overweegt de executieve een tarief van rond de 400 frank per persoon, evenwel gemoduleerd in funktie van de gezinsgrootte.