Advertentie
Advertentie

Wathelet: geen krisisherfst

(tijd) - Vice-premier Wathelet (PSC) heeft in een krante-interview verklaard niet te geloven dat het in de herfst tot een regeringskrisis komt. Volgens de vice-premier is het wellicht nog mogelijk wijzigingen aan te brengen aan de begroting '93, "als het bij de meerderheid in het kader van de bespreking in het parlement, tot een consensus komt'. Wathelet laat hiermee de deur op een kier voor de CVP, die het met de opgestelde ontwerpbegroting 1993 erg moeilijk heeft. Tegenover het streven van sommige Vlaamse partijen naar opsplitsing van de sociale zekerheid, waarschuwt de vice-premier: "Als er geen solidariteit meer is, als de sociale zekerheid volledig wordt gesplitst, dan valt het land uit elkaar.' De koppeling van de pensioenen van het overheidspersoneel aan de loonevolutie wordt volgens de vice-premier de komende jaren onhoudbaar. Er moet dus volgens hem naar mogelijkheden gezocht worden om het pensioenstelsel toch betaalbaar te houden.