Wathelet ligt nog dwars over bescherming délégués

(tijd) - De premier, de vice-premiers en minister van tewerkstelling en arbeid Van den Brande hebben gisterenochtend het wetsontwerp over de bescherming van de syndikale délégués bij ontslag om dringende redenen besproken. Tot een kompromis is het niet gekomen omdat vice- premier Wathelet dwars blijft liggen.