Advertentie
Advertentie

Wathelet lijkt ook jongste politieke storm te overleven

(tijd/belga) - Europees rechter Melchior Wathelet lijkt de ook de jongste storm te hebben overleefd. Terwijl de Kamer gisteren een vage oproep aan hem goedkeurde, lijkt het weinig waarschijnlijk dat het Europese parlement nogmaals een debat over zijn lot gaat voeren.Toen de commotie rond Melchior Wathelet na de ontsnapping van Dutroux een nieuw hoogtepunt bereikte, kondigde de VLD aan dat ze ook in het Europees parlement het debat over hem nieuw leven wou inblazen. De SP en de groenen sloten zich daarbij aan. Het Europees parlement had al op 6 november 1997 een oproep aan hem gericht om zijn ambt als Europees rechter neer te leggen. Maar formeel heeft het EP hier niets in de pap te brokken en Wathelet legde de oproep zonder meer naast zich neer. Blijkbaar hebben de meeste europarlementsleden weinig zin om die ervaring nog eens over te doen. Een voorstel van VLD'ster Annemie Neyts voor een nieuw Wathelet-debat kreeg onvoldoende steun in haar eigen fractie. De socialisten wilden wel debatteren, maar ook daar verdween het animo toen ze merkten dat er geen steun van de andere grote fracties kwam. De zaak werd daardoor niet ingeschreven op de agenda van de plenaire zitting die volgende week in Straatsburg wordt gehouden. De kans dat het onderwerp later nog aan bod komt, lijkt klein.