Wathelet verdedigt benoeming rechters

(tijd) - In een reaktie op ons bericht erkent justitieminister Wathelet dat hij in de weken voorafgaand aan de inwerkingtreding van de (gewijzigde) wet op de depolitizering van de magistratuur 32 plaatsvervangende rechters heeft aangesteld. Dat gebeurde volgens de minister op vraag van de gerechtelijke overheden, omdat er met de inwerkingtreding van de wet een aanzienlijk tekort in het kader van de magistratuur dreigde. Wathelet wijst er voorts op dat de plaatsvervangende rechters om effektief benoemd te worden ofwel voldoende ervaring moeten kunnen voorleggen ofwel moeten slagen in het eksamen voorzien in de wet.