Advertentie
Advertentie

WDP rekent opuitkering van 76 frank

Voor het jaareinde verwacht de directie van de semi-industriële vastgoedbevak WDP (Warehousing & Distribution De Pauw) een te bestemmen resultaat van meer dan 1 miljard frank (24,7 miljoen euro). Het operationeel resultaat zal minimaal 505 miljoen frank bedragen. De uitkeerbare winst per aandeel bedraagt 76 frank (1,88 euro). De vooruitzichten overtreffen de prognoses met 5,4 procent. Daarnaast schat WDP de latente meerwaarde op de portefeuille op minimaal 510 miljoen frank. Deze verwachtingen resulteren in een minimaal rendement op het eigen vermogen van 18,8 procent voor het jaar 2000. In 2001 wil WDP zijn portefeuille gevoelig uitbreiden. Momenteel zijn voorakkoorden gesloten voor zeven nieuwe projecten in België en Frankrijk met een investeringswaarde van 1,3 miljard frank. Rekening gehouden met de investeringswaarde van de lopende projecten in de bestaande portefeuille voor 491 miljoen frank en de totale waarde van de portefeuille zal het niveau van 10 miljard frank worden bereikt.Tegen eind 2001 stelt WDP een portefeuillegroei in het vooruitzicht tot minimaal 12 miljard frank (297,5 miljoen euro). Op termijn wil WDP doorgroeien tot een semi-industriële vastgoedportefeuille van 20 miljard frank.Deze groei kan op vele manieren worden ondersteund: uitbreiding van de wettelijk toegestane maximale schuldgraad van 33 procent nu, tot naar verwachting 50 procent, het inbrengen van projecten tegen nieuw uit te geven aandelen of het toekennen van een keuzedividend.