We moeten onze Vlaamse zelfgenoegzaamheid afleggen

De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls, stelde vorige week zijn Actieplan Ondernemen voor. Daarin wil hij eindelijk tegemoetkomen aan heel wat verzuchtingen die al jaren de ergernis opwekken van de Vlaamse ondernemers. Stimulering van ondernemerschap via advies- en opleidingscheques, opname van ondernemersattitude in de eindtermen van het onderwijs, de oprichting van Huizen van de Vlaamse Economie, fiscale stimulansen van structureel en informeel risicokapitaal is maar een greep uit de vele maatregelen die de minister grotendeels tegen het einde van dit jaar wil rond krijgen. Tom Michielsen Foto: Guy Puttemans