'We moeten opletten dat we concurrentie niet gaan helpen'

(tijd) - Ludo Poelaert, topman van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), ziet mogelijkheden om Belgische managers aan het einde van hun loopbaan in te schakelen om de privé-sector in ontwikkelingslanden mee te ontwikkelen. Maar moet zo'n initiatief beperkt blijven tot de laatste fase van de loopbaan? De ondernemers uit het panel twijfelen er niet aan dat het een verrijkende ervaring kan zijn voor een individuele manager om een bedrijf in een ontwikkelingsland vooruit te helpen. Maar ze plaatsen enkele kanttekeningen bij de haalbaarheid van het initiatief.