We richtten reeds de aandacht op twee vaststellingen:

- de oprichting van een patrimoniumvennootschap om het successierecht te vermijden, is vaak niet opportuun, in die zin dat het alternatief, een notariële schenking, niet per definitie uitermate duur hoeft te zijn; veel hangt daarbij af van de concrete familiale situatie ( zie het artikel van vorige week).- de (vermoedelijke) latere verkoop, of de (vermoedelijke) latere toebedeling van welbepaalde goederen aan welbepaalde erfgenamen vormt veelal een negatieve indicatie voor de oprichting van een patrimoniumvennootschap.