'We zijn in de milieuwetgeving te ver gegaan'

(tijd) - De Vlaamse milieuregels mogen niet meer als 'pesterijen' beschouwd worden. De wetgeving moet weer helder en relevant zijn, zegt Kris Peeters (CD&V), de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 'Ik wil niet verglijden in eindeloze discussies over botervlootjes die plots wel in de blauwe PMD-zak moeten.' Hoog op zijn verlanglijstje staat een coherent water- en energiebeleid. Gemeentelijke riooltaksen, zinloze afkoppelingsverplichtingen voor bedrijven en allerlei energieheffingen horen daar niet in thuis.