'We zijn te ver gegaan in de integratie'

(tijd) - De veevoederindustrie is te ver gegaan met contractteelt en heeft de intensieve veehouderij te fors doen groeien. Dat geeft Yvan Dejaegher, directeur-generaal van de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (Bemefa), toe. 'Maar ook de overheid en de landbouwsector dragen hierbij verantwoordelijkheid.' Grote installaties zijn geen oplossing voor het wegwerken van het mestoverschot. 'Zoveel heil verwachten van mestverwerking was stom.'