Webcams

Sinds kort zijn wij helemaal gewonnen voor openbaarheid van bestuur, communicatie met de bevolking, maximale participatie van de burger bij het beslissingsproces, kapitale informatiespreiding, directe distributie der overwegingen met betrekking tot de realisatie van de in vaak onderhavige dossiers te complementeren akten en tutti quanti. Kortom: permanente contentproductie van bestuursniveau tot helemaal onderaan de maatschappelijke ladder.