Webservices woordenschat

J2EE (Java 2 Enterprise Edition): omgeving voor de ontwikkeling van modulaire bedrijfstoepassingen, gebaseerd op de programmeertaal Java van Sun Microsystems. J2EE ontpopt zich als een van de belangrijkste technologieën voor het ontwikkelen van zware bedrijfstoepassingen en van webservices..Net: Microsofts versie van het concept webservices. Bestaat uit programmeerwerktuigen om webservices te bouwen (Visual Studio.Net), servers om ze op te draaien (Windows 2000, BizTalk 2000 e.a.) plus een set door Microsoft zelf aangeboden webservices (Hailstorm).SOAP (Simple Object Access Protocol): berichtformaat gebaseerd op XML waarmee webservices kunnen worden aangeroepen.UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): on-linecatalogus van bedrijven die elektronisch zakendoen. Bevat ook beschrijvingen van webservices die deze bedrijven aanbieden.Webservice: een op het web gebaseerd stuk software dat met andere toepassingen communiceert via gestandaardiseerde XML-berichten. Om de webservice aan te roepen, hoeven andere toepassingen niet te weten hoe of met welke programmeertaal hij geschreven is.XML (eXtensible Markup Language): uitbreidbare opmaaktaal voor gestandaardiseerde documenten. Ontpopt zich als het universele formaat voor het uitwisselen van informatie in e-business.