Website leert wat werknemer opbrengt

(tijd) - Het Subregionaal Tewerkstellingscomité Antwerpen (STC-Antwerpen) stelde gisteren de website www.slimtewerkstellen.be voor. De website laat bedrijven toe gemakkelijk en snel informatie te verkrijgen over de tewerkstellingsmaatregelen die voor nieuwe werknemers in het bedrijf van toepassing zijn.KnelpuntvacaturesUit ervaringen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en onderzoek van de Unie van Zelfstandige Ondernemers blijkt dat KMOs weinig of niet op de hoogte zijn van de tewerkstellingsmaatregelen. Toch zijn heel wat maatregelen geschikt om personeel aan te werven en geld te besparen. Bovendien worden KMOs, net als grote bedrijven, geconfronteerd met knelpuntvacatures. Met het project slimtewerkstellen wil STC-Antwerpen concrete, praktische en actuele informatie verschaffen over de mogelijkheden om personeel aan te werven. Welke tewerkstellingsmaatregelen komen in aanmerking? Welke stappen moeten worden ondernomen? Welke financiële voordelen kunnen worden verkregen?KrablotjeHet Tewerkstellingscomité werkte een campagne uit die zich in eerste instantie richt tot intermediaire bedrijven, zoals sociale secretariaten, boekhouders, interimkantoren, werving- en selectiebedrijven. Zij moeten de website bekendmaken bij hun KMO-klanten. Wij geven deze intermediaire bedrijven een pakketje met krablotjes en vragen hen om aan elke brief naar één van hun klanten zon krablotje vast te hechten. Op dit krablotje staat de zin Om slim te werk te stellen, moet je krabben . Wanneer KMOs de krablaag wegkrabben, verschijnt het URL www.slimtewerkstellen.be, stelt Veerle van Reusel, coördinator van STC-Antwerpen.Via een gebruiksvriendelijke zoekmodus kan de werkgever op de website, vanuit zijn eigen concrete situatie, wegwijs geraken uit de wirwar aan tewerkstellingsmaatregelen. Hij kan stapsgewijs zoeken en krijgt informatie over zowel Vlaamse als federale maatregelen. Wanneer nieuwe tewerkstellingsmaatregelen in voege treden, zullen deze onmiddellijk in het systeem opgenomen worden.