Wederbelegging bij gespreide taxatie moet volledig zijn

Als een vennootschap een meerwaarde realiseert, moet daar in de regel belasting op betaald worden. Maar het wetboek laat toe de belasting niet in één keer te betalen, maar gespreid in de tijd als de vennootschap een wederbelegging doet. Als die niet voor het volle bedrag gebeurt, krijgt de vennootschap dan toch het voordeel voor het deel dat wel werd wederbelegd?