Advertentie
Advertentie

Wederkerigheidseis banken wordt wellicht versoepeld

(tijd) - In de loop van volgende maand zal de Europese kommissie werk maken van een nieuw voorstel inzake de wederkerigheid die van derde landen zal gevraagd worden, wanneer banken uit die landen zich in de Gemeenschap willen vestigen. Die wederkerigheidseis, vervat in een tweede ontwerp-richtlijn van de EG-kommissie over het bankwezen, deed de voorbije maanden zowel binnen als buiten de Gemeenschap heel wat stof opwaaien. Veel zal afhangen van de uitspraak die het Europees parlement deze avond over deze materie doet. De EG-kommissie zal daar immers rekening mee houden bij de aanpassing van haar oorspronkelijk voorstel.