Weefmachinebouwer Picanol realiseert sterke winstgroei

(tijd) - De bedrijfsopbrengsten van weefmachinebouwer Picanol stegen in het boekjaar 1996 met 15 procent tot 13,2 miljard frank. Deze stijging van de inkomsten volstond om de nettogroepswinst van het bedrijf met 67 procent te doen toenemen tot 324 miljoen frank. Picanol wijst er in een persmededeling op dat het mooie resultaat werd gerealiseerd niettegenstaande een verder stagnerende markt.De beursgenoteerde groep Picanol realiseerde in 1996 een bruto cashflow van 946 miljoen frank, wat 44 procent meer is dan in 1995. De totale aanschaffingswaarde van de investeringen in 1996 bedroeg 509,2 miljoen frank, tegenover 369,3 miljoen het jaar voordien. De afschrijvingen lagen met 431,8 miljoen frank 17 procent boven het niveau van 1995.