Advertentie
Advertentie

Weeldetaks

"Demokratie is voor rijke mensen', zo stelde Robert Vandeputte eind vorige week in deze krant. En hoewel er geen twijfel over kan bestaan dat diezelfde demokratie nog steeds het minst slechte politieke systeem is, bewijst de huidige regeringskrisis inderdaad dat ze beschouwd moet worden als de weeldetaks van de welvaartstaat. Terwijl de omvorming van het land tot een federale staat volop in bespreking is in het parlement en de overheidsschuld per hoofd van de bevolking 1 miljoen frank bereikt, ontstaat er binnen de regering kortsluiting over de verpakking van de inspanning die aan de bevolking zal gevraagd worden om de overheidsfinanciën te saneren.