Weer chaosin Florida

De parlementaire voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Florida eindigden dinsdag in chaos. In vele steden gingen de stemlokalen met vertraging open. In 14 gemeenten werkten de machines voor de telling van de stemmen niet. Her en der konden de resultaten niet naar de centrale computer worden doorgesluisd. Gouverneur Jeb Bush, de broer van president George Bush, had het over een schande. De voorverkiezingen zijn een prelude voor de federale parlementsverkiezingen van 5 november. Verkiezingschaos in Florida begin november 2000 zorgde ervoor dat het tot een eind in december duurde voor duidelijk was wie de Amerikaanse president werd.