Weer moeilijkheden rond Sabena World Airlines

(tijd) - De raden van bestuur van Sabena en KLM hebben eind november het memorandum of understanding (MOU) over de samenwerking tussen Sabena, KLM en British Airways (BA) goedgekeurd. De raad van bestuur van BA had dit op 1 december moeten doen. Dit gebeurde niet. Naar het waarom hiervan blijft het voorlopig raden. Geen enkel van de betrokken partijen wil immers kommentaar kwijt vóór de heropende onderhandelingen afgerond zijn.