Advertentie
Advertentie

Weer tegenwind voor repressievoorstel-Suykerbuyk

(tijd) - Het geamendeerde voorstel van decreet van Vlaams parlementslid Herman Suykerbuyk (CVP) over bijstand aan oorlogs- en repressieslachtoffers past volgens de Raad van State nog altijd niet in een algemene benadering van de welzijnsproblematiek en het maatschappelijk-welzijnsbeleid waarvoor Vlaanderen bevoegd is. De Raad bracht voor de tweede keer een negatief advies uit over het voorstel.Het voorstel-Suykerbuyk, dat stilaan een lange (voor)geschiedenis krijgt, past in de slepende amnestiediscussie. Sinds 1995 staat op de Vlaamse begroting 10 miljoen frank ingeschreven 'voor allerhande uitgaven in verband met de wegwerking van de sociale en menselijke gevolgen voor de slachtoffers van de oorlog, met name ook de Spaanse Burgeroorlog, en voor de getroffenen van de repressie'. Het geld is vooral bedoeld om mensen die nog altijd de financiële gevolgen dragen van de naoorlogse repressie te steunen.