Advertentie
Advertentie

Weer uitstel superheffing nutriëntenhalte

(tijd) - De boete die landbouwers in Vlaanderen moeten betalen wanneer op hun bedrijf te veel mest wordt geproduceerd, de zogenaamde superheffing, wordt voor het tweede opeenvolgende jaar uitgesteld. De Vlaamse minister van Landbouw en Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), bevestigde dat gisteren. Zij ontkende dat de afbakening van bijkomende kwetsbare gebieden wordt uitgesteld.