Advertentie
Advertentie

Weer uitstel voor ecotaks drankverpakking

(tijd) - De ecotaks van 15 frank op drankkartons, die op 1 januari van kracht zou worden, wordt andermaal uitgesteld. De federale regering neemt daar vandaag een beslissing over. Er was sprake van een beperkt uitstel, wellicht zes maanden, waarvan gebruik zou worden gemaakt om de hele regeling te herzien. De milieubeweging kantte zich gisteren tegen een uitstel van twee jaar en plaatste vraagtekens bij de geplande regionalisering.