Weer Werk-klanten voor 70% vrouwen

(tijd) - Sinds de Weer Werk-aktie enkele jaren terug werd opgestart om langdurig werklozen te helpen, werden 11.350 onder hen begeleid. In die groep zitten 70 procent vrouwen en 30 procent mannen. Twee derde van hen hebben ten hoogste een diploma lager secundair onderwijs. Zowat 60 procent is meer dan 2 jaar werkloos, zowat 30 procent zelfs meer dan 5 jaar.