Wegdegradatie loopt nog steeds voor op reparatie

Ondanks een budgettaire inspanning sinds 1993 stellen de Vlaamse wegen het nog steeds niet goed. Pas tegen 2000 denkt men de achterstand die in het vorig decennium werd opgelopen, te kunnen wegwerken. In 1992 besteedde het Vlaamse gewest 7 miljard aan wegeninfrastruktuur. Voor 1996 wil het kabinet van Openbare Werken graag het dubbele, 14 miljard. 'Anders kunnen we onmogelijk de bestaande weginfrastruktuur optimaal onderhouden en herinrichten,' zegt ministerieel advizeur ingenieur Raf Van Damme. De wegen degraderen sneller dan ze worden gerepareerd, zo blijkt uit de laatste metingen. ALS AAN Norbert De Batselier na deze legislatuur een lotsverbondenheid kleeft met mest en boeren en Johan Sauwens visioenen oproept van monumenten, dan denkt men straks bij het horen van de naam Theo Kelchtermans ontegensprekelijk eerder aan autowegen, New Jersey stootbanden en fluisterasfalt dan pakweg aan Binnenlandse Aangelegenheden, een van de twee andere bevoegdheden van deze Vlaamse minister voor Openbare Werken.