Wegvallen uitzonderlijke winst drukt op resultaat Fimeuse

(tijd) - Fimeuse, de Tractebel-dochter met als enige belangrijke participatie een belang in Fabricom, zag tijdens de eerste zes maanden van '94 de nettowinst verminderen van 62 naar 29 miljoen fr. Dit was het gevolg van het wegvallen van de uitzonderlijke winst. Die bedroeg in 1993 nog 41 miljoen fr., dank zij de verkoop van Auxinvest.Fimeuse telde tot vorig jaar twee participaties. Vooreerst was er een participatie in Auxinvest, een holding die zelf als grootste belang een participatie in de Nederlandse onderneming GTI aanhield. Dit paste in het streven van Tractebel om de kontrole over GTI te nemen, maar dat mislukte ten gevolge van de Nederlandse beschermingskonstrukties. Daarom schoof Fimeuse in '93 zijn belang in Auxinvest naar de moedermaatschappij Tractebel door, met het uitzonderlijke resultaat van '93 tot gevolg. Tractebel verkocht daarop de participatie in GTI.