Wegverkeer toenemende bron van luchtverontreiniging

(tijd) - Terwijl de luchtverontreiniging door de industrie en de verwarming van gebouwen sterk is afgenomen, is het wegverkeer een steeds belangrijker bron van luchtvervuiling. Dat blijkt uit de inventaris over de bronnen van luchtverontreiniging, in opdracht van het Vlaams gewest uitgewerkt door het lab voor analytische scheikunde van de RUG. Gemeenschapsminister Kelchtermans van leefmilieu besluit daaruit dat de invoering van de katalysator de hoogste prioriteit is in een milieubeleidsplan.