Wegvervoer blijft toenemen

HET GOEDERENVERVOER in Europa is in '92 wat gedaald, een gevolg van de ekonomische situatie. Het bruto nationaal produkt in de OESO-landen groeide dat jaar slechts met gemiddeld 0,9 procent, het aantal ton-kilometer daalde met 0,1 procent. Laat men de pijpleidingen buiten beschouwing dan bedroeg de daling in het vervoer 0,3 procent.