Wegvervoerverdrag met Baltische staten

(tijd) - België, Nederland en Luxemburg en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen hebben eerder deze maand een verdrag ondertekend voor vervoer van personen en goederen over de weg.