WEGWIJSAlternatieven voor kontante betaling

Wanneer de ondernemer onderhandelt met zijn leverancier zal hij ook aandacht moeten besteden aan de betalingsmodaliteiten. Het is vanzelfsprekend niet interessant als hij kontant moet betalen, omdat hij hierdoor in likwiditeitsproblemen kan komen. Aangekochte grondstoffen en halfafgewerkte produkten komen eerst in de produktiecyclus van de onderneming terecht, alvorens ze kunnen verkocht worden. Aangekochte afgewerkte produkten daarentegen belanden vrij vlug in het verkoopcircuit, maar toch worden ze niet onmiddellijk verkocht en betaald. Er zal dus bijna altijd een zekere tijdruimte bestaan tussen aan- en verkoop zodat er voor deze periode een behoefte aan financieringsmiddelen is.