WEGWIJSOnverwacht fiskaal cadeau voor BVBA en CV

(van onze medewerker) In haar laatste wetsontwerp heeft de regering nogmaals wijzigingen aangebracht aan het fiskaal regime van intresten van leningen, die bestuurders en zaakvoerders aan hun vennootschap geven. Zulke leningen staan geboekt onder de post "Rekening courant vennoten'.