Weifelende vraag drukt kantoormarkt in Antwerpen

ANTWERPEN (tijd) - Immobiliën Hugo Ceusters kijkt tevreden terug op 1992. De sektor van het bedrijfsmatig vastgoed lag wel beneden de piekomzetten van de jaren '87, '88 en '89, maar toch bleef de aktiviteit op een vrij hoog peil, zo leert het jaarverslag van de immobiliënmakelaar. De goede prestaties van de onderneming houden echter niet in dat de markt er in haar geheel goed zou voorstaan. Voor de Antwerpse kantoormarkt bijvoorbeeld rekent Ceusters immers op een leegstand van ongeveer 20%.