Weinig evenwicht

De Parijse beurs slaagde er de voorbije week in een deel van de vorige week opgelopen koersverliezen goed te maken. Het herstel van de obligatiemarkt en het loonakkoord in Duitsland vormden hier ook de voornaamste drijfveren achter de hausse. De grootste koerswinst werd ook hier op maandag geboekt. De CAC 40 klom toen met ruim 40 punten tot bij 2.219. Zoals wel eens vaker in Parijs, bleek het entoesiasme wat te groot en kon de koerswinst niet volledig worden vastgehouden. Bij eerder nerveuze en onstandvastige handel zakte de CAC 40 de volgende dagen wat weg om donderdag bij 2.184 punten af te sluiten. Ten opzichte van vorige week bleef er maar een koerswinst over van zowat 1,5 procent. Met inbegrip van de Bonanza-beurshandel vorige week, schommelde de CAC 40 tussen minder dan 2.000 punten en 2.219 punten weer. Het minste wat kan worden gezegd is dat de volatiliteit lichtjes is toegenomen. Belangrijk ekonomisch nieuws, anders dan de prognoses van de OESO voor de BNP-groei dit jaar, werd niet prijsgegeven. De geringe reporente-verlaging en afkalvende dollar werken veeleer demotiverend op het beursgedrag. Sektorieel waren weinig tendensen te bespeuren. Initieel leek het erop dat de banksektor positief op de obligatietrend zou reageren, doch het gros van de geboekte koerswinsten werd prijsgegeven. Donderdag maakte Paribas een zware kapitaalverhoging bekend die eveneens gezien het beslag op de aanwezige beursvraag, negatief op het sentiment inwerkte. Paribas sloot af bij 508 frank. De voornaamste stijger was Eurodisney, dat nu blijkbaar toch van een gewisse dood kan worden gered. Het geloof in sprookjes werd gelukkig niet ontkracht...