Weinig gevaarlijke bedrijven krijgen vrijstelling van milieucoördinator

(tijd) - Gevaarlijke en hinderlijke bedrijven in Vlaanderen moeten tegen 4 juli een milieucoördinator aanstellen. Het aantal bedrijven dat van die verplichting wordt vrijgesteld is vrij beperkt, zo blijkt uit een ontwerp-besluit dat minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans vandaag ter goedkeuring voorlegt aan de Vlaamse regering. Er komt wel een ruime overgangsregeling voor de kwalificaties waaraan een milieucoördinator moet voldoen.Het decreet van 19 april 1995 over de bedrijfsinterne milieuzorg legt aan de gevaarlijke en hinderlijke bedrijven - in het jargon: inrichtingen van eerste klasse - de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. Hij moet bijdragen tot de invoering van milieuvriendelijke produktiemethoden en produkten, waken over de naleving van de milieuwetgeving, instaan voor de emissie- en immissiemetingen en de interne en externe milieucommunicatie verzorgen.