Weinig handel tussen BLEU en Australië

(tijd) - De uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) naar Australië is de voorbije jaren flink gestegen: van 10,9 miljard frank in 1992 over 13,2 miljard frank in 1993 naar 15,8 miljard frank in 1994. Tussen 1992 en 1994 steeg de BLEU-uitvoer naar Australië met 45 procent. Tijdens de eerste acht maanden van 1995 voerde de BLEU voor 12,9 miljard frank uit naar Australië tegenover 9,9 miljard in periode januari-augustus 1994.