Weinig kans dat MP3-gebruikers snel vervolgd worden

(tijd) - De vervolging van personen die illegaal kopiëren, krijgt de laagste prioriteit. Providers kunnen wel aangepakt worden. Dat verklaarde de minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), in een reactie op de dreiging van de belangenvereniging van de platenindustrie IFPI om de identiteit van piraten door te spelen aan het gerecht. IFPI maakte al dossiers over aan de Computer Crime Unit van de federale politie. Deze leidden al tot drie huiszoekingen bij een internetsite.