Wel wordt gewezen op koppeling aan staathervorming