Welke toekomst is er voor de Europese beurzen?

In Europa zijn de beurzen traditioneel als verticale nationale zuilen (silos) opgebouwd. De evolutie naar een pan-Europese kapitaalmarkt stelt de legitimiteit van dit model evenwel ter discussie. Beurzen worden elkaars concurrenten en trekken zelf naar de beurs. Ze fuseren en sluiten allianties in de hoop de Europese hoofdrol te zullen spelen. Ondertussen blijven de Europese grensoverschrijdende transactiekosten 10 tot 20 procent boven de Amerikaanse. De roep om een grondige herstructurering wordt almaar luider.