Advertentie
Advertentie

Welles-nietes over woordbreuk inzake hulp aan chronisch zieken

(tijd) - De christelijke ziekenfondsen beschuldigen de federale regering van woordbreuk inzake de financiële hulp aan chronisch zieken. Invalide gezinshoofden die een beroep doen op hulp van derden zouden in 1998 en 1999 maar de helft krijgen van de afgesproken tegemoetkoming van maandelijks 5.000 frank. De vaste onkostenvergoeding van jaarlijks 10.000 frank aan chronisch zieken zou eind dit jaar al ophouden te bestaan. Minister van Volksgezondheid Marcel Colla kaatst de bal terug.Het christelijk ziekenfonds, mee op sleeptouw genomen door zijn nevenorganisatie Ziekenzorg, springt al langer in de bres voor chronisch zieken. Een klein jaar geleden, in de aanloop van de opmaak van de begroting voor 1998, richtte de CM een bede tot de regering om extra geld vrij te maken. De eis werd eind september kracht bijgezet met een manifestatie van enkele tienduizenden mensen in Brussel.