Wellicht minder bouwdelicten naar strafrechter

(tijd) - De aanpak van milieu- en bouwovertredingen wordt zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Dat hebben de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), en zijn collega van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen (VLD), afgesproken. Het ziet ernaar uit dat minder inbreuken op het decreet Leefmilieu en het decreet Ruimtelijke Ordening voor de klassieke strafrechtbank zullen komen. Het Vlaams netwerk van Ondernemingen, Voka, reageert tevreden.