Advertentie

Welvaartskloof Vlamingen en Walen wordt groter

(tijd) - De Vlamingen zijn vermogender dan de Walen. Bijna een op de drie Vlamingen heeft een effectenportefeuille die minstens 50.000 euro waard is. In Wallonië is dat een op de vijf. 'De kloof zal nog vergroten, want de Walen drukken zich pessimistischer uit over het spaarpotentieel', zegt Mark Hofmans, directeur van het onderzoeksbureau GfK Custom Research Worldwide. Volgens Hofmans komen de berichten over personeelsafvloeiingen in Wallonië harder aan.

GfK Custom Research Worldwide geeft vandaag de resultaten vrij van de zesmaandelijkse barometer over het spaargedrag in 17 Europese landen en de VS. Het onderzoeksbureau ondervroeg 14.388 gezinshoofden naar hun vermogen, hun vastgoed, en hun spaarvooruitzichten. In België werden tussen 4 en 15 oktober 815 personen ondervraagd.

De Belgen zijn de rijkste burgers van de eurozone. 28 procent verklaart een vermogen te hebben van minstens 50.000 euro. In Europa scoort enkel Zwitserland (38%) beter. Het verschil tussen het noorden en het zuiden van ons land is echter groot. 31 procent van de Vlamingen bezit meer dan 50.000 euro tegenover slechts 21 procent van de Walen.

Pensioenfondsen

Dat heeft gevolgen voor de beleggingen. 86 procent van de Vlamingen zegt over spaardeposito's te beschikken. Dat is meer dan in elk ander onderzocht land. In Wallonië is dat slechts 56 procent. 35 procent van de Vlamingen belegt in aandelen of aandelenfondsen, tegenover amper 22 procent van de Walen. In pensioenfondsen beleggen de Vlamingen (41%) dubbel zoveel als de Walen (21%). Tot slot meldt 29 procent van de Walen over geen enkel roerend kapitaal te beschikken, tegenover amper 7 procent van de Vlamingen.

De vermogenskloof tussen Vlamingen en Walen dreigt nog te vergroten. 'Bijna een op de twee Walen (47%) denkt in de komende twaalf maanden minder te kunnen sparen, tegenover 31 procent zes maanden geleden. De spaarvooruitzichten in Wallonië zijn op korte tijd spectaculair verslechterd', zegt Mark Hofmans. Ook in Vlaanderen vergrootte het aantal pessimisten van 26 naar 32 procent. Maar de stijging is minder uitgesproken, waardoor de kloof met Wallonië groter werd. Alleen Italianen, Portugezen, Tsjechen en Turken zien de toekomst zwartgalliger in dan de Walen.

'De spaarvooruitzichten hebben veel te maken met perceptie. De berichten over het stijgende aantal faillissementen en personeelsafvloeiingen komen harder aan in Wallonië omdat daar het werkloosheidspercentage al hoger ligt. Vergeet niet dat de enquête werd uitgevoerd tijdens de DHL-crisis. De mensen zijn niet zeker van hun job', stelt Hofmans.

De belangrijkste conclusie van de Europese enquête is dat maar liefst een kwart van de Europeanen geen enkele belegging overweegt, tegenover een vijfde een jaar geleden. 'Een groeiend aantal mensen moet schulden afbetalen of consumptiegoederen vervangen. Nog eens een kwart van de Europeanen belegt louter in een spaarrekening wegens de onzekere toekomst', zegt Mark Hofmans.

Hij benadrukt dat de reële cijfers over het vermogen allicht nog hoger liggen. 'De mensen pakken niet graag uit met hun rijkdom, zeker niet in België'. CDR

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud