Advertentie
Advertentie

Welvaartsstaten moeten arbeidsvriendelijker worden

(tijd) - De West-Europese welvaartsstaten hebben niet afgedaan. Ze zijn aan herbronning toe. Ze moeten arbeidsvriendelijker worden. Zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De supraregionale overheden kunnen de nationale staten hierbij helpen. Dit zeggen de Italiaanse en Nederlandse onderzoekers Rhodes, Ferrera en Hemerijck ter voorbereiding van een seminarie over het sociale luik van het Portugese EU-voorzitterschap.