Advertentie
Advertentie

Welzijn en gezondheid: thuiszorg prioritair

Het welzijns- en gezondheidsbeleid zal stoelen op enerzijds een voorkomingsbeleid en anderzijds een geprogrammeerde uitbouw van een gediversifieerd en kwalitatief hoogstaand net van voorzieningen en diensten. Inzake de bijstand aan personen en de volksgezondheid dient in de eerste plaats vertrokken te worden van de ondersteuning van het gezins- en of thuismilieu. De grootste aandacht dient hierbij uit te gaan naar de verdere organizatie en bevordering van de thuiszorg.